TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo 

TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo

TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho 50 hộ trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thành viên bảo trợ xã hội tại Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/01/2020, Trường Thịnh Phát Lạng Sơn có chương trình ủng hộ - tặng quà Tết cho 50 hộ trong diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thành viên bảo trợ xã hội tại Xã Sơn Hà - Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn.

TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
TTPGroup Lạng Sơn tặng quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo
top