LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Bất động sản

Bất động sản

Kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất …

[ xem thêm... ]
Xây dựng

Xây dựng

Xây dựng nhà các loại và các công trình công ích, đường sắt, đường bộ…

[ xem thêm... ]
Thương mại

Thương mại

Bán buôn vật liệu, thiết bị, nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan...

[ xem thêm... ]

Tôn chỉ hoạt động

Bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bất động sản từ năm 2012, Trường Thịnh Phát Group đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những công ty hàng đầu bằng uy tín, bề dày kinh nghiệm & danh mục đầu tư hấp dẫn.

top