Tuyển dụng

TTPGroup tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường Thịnh Phát Group là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản và Xây dựng, Hiện tại Tập đoàn đang là chủ đầu tư thực hiện một số dự án lớn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, Lạng Sơn, Nghệ an, Quảng Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc…

    top